• Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
    Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
    Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
    Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski

Odczyt pt. Współuzależnieni od wody: mokradła i człowiek

W dniu 4 lutego br. (najbliższy czwartek) o godz. 17.15 zapraszamy na ostatni w tym semestrze odczyt, przygotowywany w ramach cotygodniowych wykładów Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Prelekcja przygotowana została z okazji obchodów Światowego Dnia Mokradeł.
W obchody tego wydarzenia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie włącza się już po raz czwarty. W tym roku hasłem przewodnim tej imprezy jest woda – tak samo niezbędna do życia mokradłom, jak i ludziom. Co dzieje się, kiedy woda, mokradła i człowiek spotykają się we wspólnej przestrzeni? Czy wraz z rozwojem naszego naukowego poznania ekosystemów mokradłowych na nowo chcemy i potrafimy zdefiniować wzajemne relacje? Na te i inne pytania, podczas wykładu „Współuzależnieni od wody: mokradła i człowiek”, postarają się odpowiedzieć dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik, dr Joanna Sposób (Katedra Hydrologii i Klimatologii WNoZiGP) i dr Magdalena Suchora (Katedra Geomorfologii I Paleogeografii).

MOKRADLA

Światowy Dzień Mokradeł
5o lat temu, 2 lutego 1971 roku, w irańskim mieście Ramsar podpisano Konwencję o ochronie obszarów wodno-błotnych, zwaną Konwencją Ramsarską. Od 1987 roku w tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Dla osób świadomych znaczenia obszarów podmokłych dla środowiska i człowieka, nie tylko w kontekście zmieniającego się klimatu, ale i pojawiających się coraz częściej susz i innych ekstremalnych zjawisk hydrometeorologicznych związanych z przyspieszonym obiegiem wody, jest to doskonała okazja do zwrócenia uwagi na te zagadnienia szerszemu gronu. Rola mokradeł jest nieoceniona w pochłanianiu CO2 zawartego w atmosferze, ale również w utrzymaniu bioróżnorodności oraz ochronie cennych gatunków roślin i zwierząt. Wiedza o znaczeniu tych obszarów wciąż rośnie, czego dowodem jest coraz większe zainteresowanie tym świętem, które obecnie obchodzone jest już w blisko 100 krajach.

Aby wziąć udział w prelekcji, wystarczy wejść na stronę z transmisją on-line, do której link znajduje się poniżej. Zapraszamy!

Link do odczytu

 

fb 200

Polecane wydarzenia

62. Zjazd PTG

Geografia - jedność w różnorodności

czerwiec 2021 r. 

UWr | Wrocław


EUGEO 2021

eugeo logo8th EUGEO CONGRESS ON THE GEOGRAPHY OF EUROPE
28.06-1.07.2021
Prague | Czechia


Konferencja jubileuszowa prof. dr hab. Marii Łanczont

GLACJAŁ I PERYGLACJAŁ EUROPY ŚRODKOWEJ

ML

9-10.09.2021 r.
Lublin
Pobierz Komunikat