• Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
    Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
    Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
    Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski

Odczyt pt. Plastik w środowisku – wczoraj, dziś i jutro

w najbliższy czwartek (22 kwietnia br.) o godz. 17.15 z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi zapraszamy na kolejny odczyt organizowany w ramach cotygodniowych wykładów przygotowanych przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Prelegentem będzie dr hab. Przemysław Mroczek, który wygłosi wykład pt. Plastik w środowisku – wczoraj, dziś i jutro. Odczyt organizowany jest wspólnie z Lubelskim Towarzystwem Naukowym.

odczyt Mroczek

Plastik czyli szeroko rozumiane tworzywa sztuczne (polimery) są materiałami powszechnie stosowanymi i bardzo rozpowszechnionymi w otaczającym nas świecie. Ich historia przekracza już 200 lat, a ostatnie 70 lat to okres masowej produkcji.
Jesteśmy przyzwyczajeni do powszechnego użytkowania tworzyw sztucznych, doceniając m.in. ich trwałość, lekkość, plastyczność, uniwersalność zastosowań, atrakcyjny wygląd oraz niską cenę. To sprawia, że plastiki są ważne dla nas jako jednorazowe produkty, które już po jednym po użyciu stają się nieistotnym odpadem. Współczesna wielkość produkcji plastików jest z niczym nieporównywalna, a my nie wyobrażamy sobie życia bez nich. To sprawia, że tworzywa sztuczne są obecne w niemalże każdym miejscu na Ziemi od głębokich rowów oceanicznych poprzez grzbiety najwyższych łańcuchów górskich aż po przestrzeń kosmiczną. W skrajnych przypadkach ich obecność na powierzchni akwenów morskich sprawia, że mamy do czynienia z nowymi, sztucznymi wyspami, a na oceanach nawet z „plastikowymi kontynentami”. Przyzwyczajeni jesteśmy do plastikowych odpadów, widząc problem m.in. w słomkach, butelkach PET czy foliowych woreczkach i szukając lekarstwa w ich wielokrotnych i/lub biodegradowalnych zamiennikach. Problem odpadów jest jednak bardziej złożony, bo plastiki nie rozkładają się, a jedynie rozpadają na coraz bardziej drobne cząsteczki.
Prezentacja składa się z trzech części. Pierwsza przybliża historię odkryć najważniejszych rodzajów tworzyw sztucznych na tle globalnych zmian w środowisku oraz najważniejszych wydarzeń historycznych. Druga część (współczesność) wiąże się z analizą wykorzystywania tworzyw w ujęciu globalnym i ich znaczeniem dla gospodarki oraz odpadami bardzo problematycznymi dla środowiska. Ostatnia, trzecia część zawiera informacje na temat przyszłych możliwych scenariuszy związanych z rozwojem kolejnej generacji tworzyw sztucznych oraz recyklingiem masowo narastającej masy ich odpadów.

Przemysław Mroczek – doktor habilitowany nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia, zatrudniony w Instytucie Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS w Lublinie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą m.in. rekonstrukcji środowiska w czwartorzędzie na obszarze Europy Środkowej. W badaniach koncentruje się przede wszystkim na analizach lessów i gleb kopalnych z wykorzystaniem szeregu metod fizykochemicznych i mikroskopowych. Na marginesie jego zainteresowań są interakcje człowiek- środowisko zapisane w osadach oraz analizy zmian klimatycznych wywołane działalnością antropogeniczną o natężeniu zmiennym w czasie i przestrzeni.

Aby wziąć udział w prelekcji, wystarczy wejść na stronę z transmisją on-line, do której link znajduje się poniżej. Zapraszamy!
Link do odczytu

fb 200

Polecane wydarzenia

Światowy Dzień Ziemi

DZ2021

28.05.2021 r. godz. 9.00

UMCS | Lublin


62. Zjazd PTG

Geografia - jedność w różnorodności

czerwiec 2021 r. 

UWr | Wrocław


EUGEO 2021

eugeo logo8th EUGEO CONGRESS ON THE GEOGRAPHY OF EUROPE
28.06-1.07.2021
Prague | Czechia


Konferencja jubileuszowa prof. dr hab. Marii Łanczont

GLACJAŁ I PERYGLACJAŁ EUROPY ŚRODKOWEJ

ML

9-10.09.2021 r.
Lublin
Pobierz Komunikat