• Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski

  • Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski

  • Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski

10-11 lutego 2018 r., Lublin, etap okręgowy

XLIV Olimpiada Geograficzna

Online

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

• Organiztatorem konkursu jest Zarząd Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
• Hasło konkursu: KRAJOBRAZ W OBIEKTYWIE.
• Tematyka konkursu dotyczy czterech pór roku w środowisku przyrodniczym/geograficznym/kulturowym.
• Konkurs wpisany jest do programu obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
• Udział w konkursie jest bezpłatny.
• Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
• Uczestnik może zgłosić w danym kwartale maksymalnie 3 zdjęcia w formie cyfrowej.
• Wymagania techniczne:
- pliki o minimalnej wielkości 8 milionów pikseli,
- fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF,
- prace należy przesłać droga elektroniczną na adres organizatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i wypełnić kartę zgłoszenia,
- nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie fotografie zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J_02. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.
• Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie jego imienia i nazwiska w wydawnictwach oraz na stronach internetowych OL/PTG. Wyraża też zgodę na wykorzystywanie nagrodzonych fotografii w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu. Zgadza się też na rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i telefonach komórkowych.
• Prace i zgłoszenia należy składać internetowo:
- do 10 marcazima,
- do 10 czerwcawiosna,
- do 10 września lato,
- do 10 grudniajesień.
• Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
• Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu i wadliwe technicznie.
• Oceny nadesłanych prac dokonuje jury, wyłaniając 10 najlepszych, a szczegółowa kolejność ustalona zostane podczas głosowania internetowego na stronach PTG.
• Ogłoszenie wyników odbędzie się po zakończeniu głosowania. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
• Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Zwycięskie zdjęcia danego kwartału posłużą do wykonania kalendarza PTG na kolejny rok.
• Wystawa pokonkursowa prac odbędzie się w 2018 roku, po wyłonieniu zdjęcia roku 2017, w galerii Biblioteki Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.
• Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

Pobierz Regulamin i kartę zgłoszenia >>> 

Zapraszamy na nasz profil. Polub nas!

Zobacz nas

Członkowie PTG ze swej natury są wytrawnymi podróżnikami, dlatego też...

100-lecie PTG w 100 krajach

W dniach 27-29 czerwca 2016 r. odbył się LXI Zjazd PTG pt. „Tradycja i nowoczesność w geografii”

LXI Zjazd PTG 2016

W dniach 17-21 czerwca 2015 r. na Wydziale NoZiGP UMCS w Lublinie...

Kongres Geografów Polskich 2015

PTG zostało wpisane na listę Organizacji Pożytku Publicznego

Przekaż 1%