Odczyty 2023/2024

Przedstawiamy program odczytów w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024. Odczyty odbywać się będą o godz. 17.15 w auli im. E. Romera na Wydziale NoZiGP UMCS przy al. Kraśnickiej 2d.

29 IIDr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik prof. UMCS,  mgr Katarzyna Dobek,        Dr hab. Przemysław Mroczek prof. UMCS: 50 edycji Olimpiady Geograficznej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
7 IIIDr hab. Jan Rodzik prof. UMCS:   Typologiczne zróżnicowanie wąwozów (Odczyt wspólny ze Stowarzyszeniem  Geomorfologów Polskich z okazji Międzynarodowego Tygodnia   Geomorfologii).
14 IIIDr Piotr Demczuk (UMCS): Walory geoturystyczne wyspy Skye (zachodnia Szkocja)             ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ODDZIAŁU
21 IIIDr Longina Chojnacka-Ożga, Dr Wojciech Ożga (SGGW): Występowanie susz w okresie wegetacyjnym w latach 1951-2020 i ich konsekwencje w środo-wisku leśnym (Odczyt wspólny z PTGeofiz. z okazji Światowego Dnia Wody 22 III i Światowego Dnia Meteorologii 23 marca)
11 IVAnna i Jakub Kunowie  (UMCS):  8000 mil wśród cudów zachodniego USA
 (cz. II – społeczeństwo)
18 IVDr Marian Butkiewicz  (UP Lublin):   Perły Bangkoku
25 IVMgr inż. Waldemar Kuśmierczyk (Nadl. Janów Lubelski): Osobliwości przyrodnicze Lasów Janowskich (Prolog Dnia Ziemi)  Otwarcie wystawy „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Lasów Janowskich na mapach”
9 VDr n. med. Mariusz Piotrowski  (Lublin): Picos de Europa i Ordesa – Parki Narodowe w Hiszpani
16 VMgr Alina Lewicka-Strzok (Lublin): Oksytańskie wędrówki
23 VDr hab. Przemysław Mroczek Prof. UMCS :  Nadwiślańskie skarby między Puławami a Powsinem – wprowadzenie do seminarium terenowego