• Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
    Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
    Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
    Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski

Odczyty w semestrze letnim 2020/2021

Zarząd Lubelskiego Oddziału PTG podaje program posiedzeń w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Posiedzenia odbywać się będą online o godz. 17.15.

4.III 

DR HAB. PIOTR ZAGÓRSKI PROF. UMCS, MGR KAMILA JAROSZ (UMCS): Rekonstrukcja zmian zasięgu czół wybranych lodowców Spitsbergenu na podstawie materiałów archiwalnych i zapisu geomorfologicznego

(Odczyt wspólny z Lubelskim Towarzystwem Naukowym oraz Stowarzyszeniem Geomorfologów Polskich, w ramach Światowego Tygodnia Geomorfologii)

11.III 

MGR JACEK PODKOŚCIELNY (KLUB WYSOKOGÓRSKI LUBLIN): Islandia – potęga natury

(Odczyt wspólny z Klubem Wysokogórskim Lublin)

18.III

DR MAŁGORZATA TELECKA, DR GRZEGORZ GAJEK (UMCS): Gdzie diabeł nie może, tam Polaka pośle...

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU

25.III

DR HAB. MAGDALENA KUCHCIK PROF. IGIPZ PAN (WARSZAWA): Zanieczyszczenie powietrza w uzdrowiskach polskich – problem gmin uzdrowiskowych oraz kuracjuszy

(Odczyt wspólny z PTGeofiz. z okazji Dnia Meteorologii)

8.IV

DR HAB. TOMASZ WITES (UW): Współczesne problemy Syberii

15.IV 

DR HAB. MICHAŁ ŁUSZCZUK (UMCS): Arktyka jako przedmiot badań społecznych

22.IV 

DR HAB. PRZEMYSŁAW MROCZEK (UMCS): Plastik w środowisku – wczoraj, dziś i jutro

(Odczyt wspólny z LTN z okazji Dnia Ziemi)

29.IV

DR ANDRZEJ PIOTROWSKI  (MUZEUM BADAŃ POLARNYCH W PUŁAWACH): Historia i przesłanki utworzenia Muzeum Badań Polarnych w Puławach

 6.V 

DR WOJCIECH LEWANDOWSKI (UW): Panama – kraj dwóch oceanów

13.V

20.V

ZBIGNIEW MICHALAK  (LUBELSKIE FORUM PRACODAWCÓW, HONOROWY KONSUL REPUBLIKI PERU W LUBLINIE): Peru oczami dyplomaty 

zmiana terminu na 20 maja

 

Jak obejrzeć spotkanie? Zobacz film lub przeczytaj instrukcję w 4 krokach

fb 200

Polecane wydarzenia

Światowy Dzień Ziemi

DzienZiemi2021

30.04.2021 r. godz. 9.00

UMCS | Lublin


62. Zjazd PTG

Geografia - jedność w różnorodności

czerwiec 2021 r. 

UWr | Wrocław


EUGEO 2021

eugeo logo8th EUGEO CONGRESS ON THE GEOGRAPHY OF EUROPE
28.06-1.07.2021
Prague | Czechia


Konferencja jubileuszowa prof. dr hab. Marii Łanczont

GLACJAŁ I PERYGLACJAŁ EUROPY ŚRODKOWEJ

ML

9-10.09.2021 r.
Lublin
Pobierz Komunikat