Zarząd Oddziału 2024-2028

Przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Miszczuk

Wiceprzewodniczący
dr Krzysztof Kałamucki, prof. UMCS i dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS

Sekretarz
dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik

Z-ca Sekretarza
dr Magdalena Suchora

Skarbnik
mgr Beata Zielińska

Z-a Skarbnika
mgr Jakub Skibiński

Komisja Rewizyjna
dr Renata Krukowska (przewodnicząca), dr hab. Paweł Zieliński, prof. UMCS, dr Małgorzata Stanicka

Sekcja Dydaktyczna
mgr Katarzyna Dobek (przewodnicząca), mgr Iwona Kryczka, mgr Jacek Podkościelny

Sekcja promocji i popularyzacji

dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik (przewodnicząca), dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS