Zarząd Oddziału

Przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Miszczuk

Wiceprzewodniczący
dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS

Sekretarz
dr Krzysztof Kałamucki, prof. UMCS

Skarbnik
mgr Beata Zielińska

Z-a skarbnika
dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS

Członkowie
dr Elżbieta Kardaszewska, dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik

Komisja Rewizyjna
dr Renata Krukowska (przewodnicząca), dr hab. Paweł Zieliński, prof. UMCS, dr Małgorzata Stanicka

Sekcja Dydaktyczna
mgr Katarzyna Dobek (przewodnicząca), mgr Iwona Kryczka, mgr Jacek Podkościelny

Sekcja promocji i popularyzacji

dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik (przewodnicząca), dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS