• Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
    Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
    Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski
    Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski

Zarząd Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Przewodniczący 
prof. dr hab. Andrzej Miszczuk

Wiceprzewodniczący
dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS

Sekretarz 
dr Krzysztof Kałamucki

Skarbnik 
mgr Beata Zielińska

Z-a skarbnika 
dr hab. Przemysław Mroczek

Członkowie 
dr Elżbieta Kardaszewska, dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik

Komisja Rewizyjna 
dr Renata Krukowska - Przewodnicząca, dr Zbigniew Borkowski, dr hab. Paweł Zieliński, prof. UMCS

Sekcja dydaktyczna 
mgr Katarzyna Dobek - Przewodnicząca

Sekcja promocji i popularyzacji 
dr Beata Hołub - Przewodnicząca, dr Małgorzata Flaga

fb 200

Polecane wydarzenia

Światowy Dzień Ziemi

DzienZiemi2021

30.04.2021 r. godz. 9.00

UMCS | Lublin


62. Zjazd PTG

Geografia - jedność w różnorodności

czerwiec 2021 r. 

UWr | Wrocław


EUGEO 2021

eugeo logo8th EUGEO CONGRESS ON THE GEOGRAPHY OF EUROPE
28.06-1.07.2021
Prague | Czechia


Konferencja jubileuszowa prof. dr hab. Marii Łanczont

GLACJAŁ I PERYGLACJAŁ EUROPY ŚRODKOWEJ

ML

9-10.09.2021 r.
Lublin
Pobierz Komunikat