9 marca br. (najbliższy czwartek) o godz. 17.15 zapraszamy na kolejną prelekcję zorganizowaną w ramach cotygodniowych wykładów przygotowanych przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Naszym gościem, będzie dr Mirosław Łoboda, prof. UMCS, który wygłosi odczyt „Wkład przedsiębiorców żydowskich w rozwój przemysłu Lublina czyli o pożytkach z wielokulturowości”. Spotkanie odbędzie się w Auli Wydziału NoZiGP UMCS (al. Kraśnicka 2D w Lublinie, I piętro) i jest połączone z Zebraniem Sprawozdawczym Oddziału, które przewidziane jest o godz. 17.15 w I terminie lub ok. godz. 18.30 w II terminie (czyli po odczycie). Zapraszamy!

Tematyka wykładu:

Lublin był od zawsze miejscem spotkań wielu kultur. Tu zawarto unię z Litwą, tu osiedlali się Żydzi (i działał ich Sejm Czterech Ziem), tu ściągali w poszukiwaniu lepszego życia ewangelicy z Prus. Ta wielokulturowość zaważyła na historii miasta, szczęśliwie miała też swoje implikacje dla rozwoju lubelskiego biznesu. W drugiej połowie XIX wieku, kiedy rodził się tu przemysł, znaczącą rolę odegrali przedsiębiorcy pochodzenia żydowskiego, zwłaszcza wówczas, gdy ukazem carskim z 1862 roku zniesione zostały obowiązujące przez wieki ograniczenia w prowadzeniu przez Żydów działalności gospodarczej na ziemiach polskich. Ta przełomowa zmiana została przez przedsiębiorców żydowskich w pełni wykorzystana. Wzięli oni aktywny udział w tworzeniu zrębów lubelskiego przemysłu, przy czym preferowali branże, które dobrze znali i w których najwyżej szacowali prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu (fabryki tabaczne, destylarnie alkoholu, browary, garbarnie, cegielnie, młyny). Niektórzy z nich, tacy jak Hersz Jojna Zylberg czy Szmul Ajchenbaum w krótkim czasie doszli do dużych pieniędzy i stworzyli prawdziwe imperia – wielobranżowe holdingi. Inni, jak Zelman Krasucki czy Pejsach Brikman – prowadzili biznesy z sukcesem, ale na mniejszą skalę. Rolę nie do przecenienia odegrały też setki małych żydowskich firm – mikroprzedsiębiorstw, które wypełniały luki na rynku i reagowały na najsłabsze sygnały popytowe. Kres działalności żydowskich firm położyła Zagłada, ale wiele z nich przetrwało w kolejnych wcieleniach do czasów nam współczesnych. Warto ulotne ślady ich obecności w naszym mieście ocalić od zapomnienia…     

Mirosław Łoboda

Rodowity Lublinianin. Absolwent LO im. S. Staszica i Wydziału Ekonomicznego UMCS. Wieloletni wykładowca akademicki UMCS i KUL. Założyciel i pierwszy szef Lubelskiej Szkoły Biznesu. Prezes Zarządu Fundacji UMCS. W latach 2013-2021 Prodziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS. Tropiciel śladów wielokulturowości Lublina. Autor publikacji o wkładzie przedsiębiorców ewangelickich i żydowskich w rozwój przemysłu Lublina.