Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu nagranie odczytu „O geomorfonach, czyli jak komputer widzi rzeźbę terenu” wygłoszonego przez dr hab. Leszka Gawrysiaka (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS). Prelekcja miała miejsce 2 marca br. i stanowiła wydarzenie popularnonaukowe zrealizowane w ramach Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii koordynowanego przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Prowadzącym spotkanie był dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS.

Nagranie dostępne jest pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=OrPl8ko1OyU

Zapraszamy do oglądania szczególnie tych, którzy nie mogli uczestniczyć w prelekcji, a są zainteresowani zagadnieniami wykorzystania specjalistycznego oprogramowania GIS w geomorfologii. Odczyt ma charakter popularnonaukowy, a skierowany jest do młodzieży ponadpodstawowej i studenckiej, jak i pracowników naukowych i dydaktycznych, zainteresowanych zagadnieniami geograficznymi, geomorfologicznymi. Szczególnie zapraszamy do jego obejrzenia przyszłych kandydatów na studia geograficzne i/lub geoinformatyczne.