18 maja br. o godz. 17.15 zapraszamy na ostatnią przed przerwą wakacyjną prelekcję w ramach cotygodniowych wykładów przygotowanych przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Naszym gościem, będzie mgr Alina Lewicka-Strzok, która przedstawi odczyt „Zwierciadła Wenecji” („Wenecja w kulturze”). Na spotkanie zapraszamy do Auli Wydziału NoZiGP UMCS (Al. Kraśnicka 2D w Lublinie, I piętro).  Zapraszamy!

O odczycie:

„Zwierciadła Wenecji” to subiektywna prezentacja, będąca owocem kilku podróży i wielu lektur. Obraz Wenecji takiej, jaką widzieliśmy i staraliśmy się sfotografować, ale i tej, którą poznaliśmy za pośrednictwem innych: pisarzy i malarzy.

Miasto i laguna w obecnym kształcie są dziełem człowieka – dziełem inżynierii i sztuki. Wenecja przegląda się w wodzie, jak to czyniła zawsze, a istniejące 1100 lat państwo weneckie kreowało swój wizerunek, by wzbudzić dumę mieszkańców i zdumienie podróżnych. Miasto było sceną, na której odbywały się wielkie uroczystości i festyny. Nic dziwnego, że tu narodziły się doskonałe lustra, pilnie strzeżona tajemnica Republiki Weneckiej.

Przepych architektury, bogactwo malarstwa, rzeźby, muzyki zachwycały tych, którzy tu przyjeżdżali: kupców, arystokratów, malarzy, pisarzy, turystów. Już w XV wieku ktoś twierdził, że o Wenecji nie można powiedzieć nic nowego, bo wszystko już powiedziano. A jednak wciąż powstają nowe teksty kultury, nawarstwiające się i pozostające w dialogu ze sobą.

Istnieją dwie Wenecje, a może jest ich wiele? Realnie trwające miasto i miasto wykreowane, wyobrażone, nasycone treścią przez podróżnego, który przyjeżdża tu z zasobem wiedzy, lektur i własnych oczekiwań czy wspomnień. Czasem przewodnikami są mu autorzy bądź postacie literackie. Ruskin, Muratow, Brodski lub… komisarz Brunetti.

Autorka prezentacji Alina Lewicka-Strzok jest filologiem. Mieszka w Lublinie, a czasem we Francji.

Fotografie: Alina Lewicka-Strzok i Igor Strzok-Lewicki.