W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy zapoznania się ze szczegółowym programem V Konferencji Krenologicznej, która odbędzie się w dniach 20-22 września br. w Kazimierzu Dolnym. Nasz Oddział PTG jest jednym z organizatorów tej Konferencji, a w skład Komitetu Organizacyjnego wchodzi szereg osób, będących członkami PTG. Działaniom organizacyjnym przewodniczy dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS, zaś funkcje sekretarzy pełnią dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik i dr Joanna Sposób.

Konferencja odbywać się będzie pod patronatem JM Rektora UMCS, prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego oraz PGW Wody Polskie.

Szczegółowy program V Konferencji Krenologicznej
ZAPRASZAMY!