Uroczysty 1500. odczyt naszego Oddziału PTG zgromadził liczne grono lubelskich geografów oraz sympatyków PTG. Wśród wyjątkowych gości byli prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – JM Rektor UMCS oraz prof. dr hab. Marian Harasimiuk – Rektor UMCS w latach 1999-2005, wyróżniony członkostwem honorowym PTG. W spotkaniu udział wzięli także pracownicy funkcyjni Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i dyrektorzy dwóch instytutów geograficznych. Ponadto, wśród słuchaczy były m.in. przedstawicielki Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego (w tym Prodziekan ds. Studenckich Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS), które wręczyły list gratulacyjny od Towarzystwa. Program posiedzenia obejmował trzy wystąpienia:
1) „1500 odczytów w 600 sekundach”, który wygłosił prof. dr hab. Andrzej Miszczuk, Przewodniczący OL PTG (Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej UMCS).
2) „Wyzwania i perspektywy rozwoju polskiej geografii w czasach niepewności”, referentem był Rektor UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UMCS),
3) „Śladami kapryśnych rzek Wisły Środowej i dolnego Wieprza”, będąca fotorelacją z seminarium terenowego, którą zaprezentował mgr Stanisław Kusiak, wieloletni członek OL PTG, podróżnik, fotograf.

Przy okazji posiedzenia odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Medal PTG otrzymał dr Krzysztof Kałamucki, prof. UMCS (Katedra Geomatyki i Kartografii UMCS), a Złotą Odznakę PTG – dr hab. Piotr Zagórski, prof. UMCS (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UMCS).
GRATULUJEMY WYJĄTKOWYCH ODZNACZEŃ

Już dziś zapraszamy Państwa na odczyt nr 2000, który odbędzie się prawdopodobnie jesienią 2048 r. 😊 Nie możemy na razie podać tematu, ale na pewno odczyt będzie atrakcyjny.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystego odczytu. Autorem zdjęć jest Michał Zembrzycki.

LINK DO GALERII (strona WNOZiGP UMCS)