Przedstawiamy program odczytów w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024. Odczyty odbywać się będą o godz. 17.15 w auli im. E. Romera na Wydziale NoZiGP UMCS przy al. Kraśnickiej 2d.

 • 29 lutego: DR HAB. TERESA BRZEZIŃSKA-WÓJCIK PROF. UMCS, MGR KATARZYNA DOBEK, DR HAB. PRZEMYSŁAW MROCZEK PROF. UMCS: 50 edycji Olimpiady Geograficznej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
 • 7 marca: DR HAB. JAN RODZIK PROF. UMCS: Typologiczne zróżnicowanie wąwozów (odczyt wspólny ze Stowarzyszeniem Geomorfologów Polskich z okazji Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii).
 • 14 marca: DR PIOTR DEMCZUK (UMCS): Walory geoturystyczne wyspy Skye (zachodnia Szkocja) oraz ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ODDZIAŁU
 • 21 marca: DR LONGINA CHOJNACKA-OŻGA, DR WOJCIECH OŻGA (SGGW): Występowanie susz w okresie wegetacyjnym w latach 1951-2020 i ich konsekwencje w środo-wisku leśnym (Odczyt wspólny z PTGeofiz. z okazji Światowego Dnia Wody 22 III i Światowego Dnia Meteorologii 23 marca)
 • 11 kwietnia: ANNA I JAKUB KUNOWIE (UMCS): 8000 mil wśród cudów zachodniego USA (cz. II – społeczeństwo)
 • 18 kwietnia: DR MARIAN BUTKIEWICZ (UP LUBLIN): Perły Bangkoku
 • 25 kwietnia: MGR INŻ. WALDEMAR KUŚMIERCZYK (NADL. JANÓW LUBELSKI): Osobliwości przyrodnicze Lasów Janowskich (Prolog Dnia Ziemi) oraz Otwarcie wystawy „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Lasów Janowskich na mapach”
 • 9 maja: DR N. MED. MARIUSZ PIOTROWSKI (LUBLIN): Picos de Europa i Ordesa – Parki Narodowe w Hiszpani
 • 16 maja: MGR ALINA LEWICKA-STRZOK (LUBLIN): Oksytańskie wędrówki
 • 23 maja: DR HAB. PRZEMYSŁAW MROCZEK PROF. UMCS : Nadwiślańskie skarby między Puławami a Powsinem – wprowadzenie do seminarium terenowego

KOMUNIKATY

W dniu 14 marca 2024 r. odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Oddziału Lubelskiego PTG o godz. 17.15 – w I terminie lub ok. godz. 18.00 w II terminie (czyli po odczycie).
W programie:

 • wybór przewodniczącego zebrania
 • zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania
 • sprawozdanie przewodniczącego i skarbnika Oddziału z działalności w 2023 r.
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • dyskusja nad sprawozdaniami
 • udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 • wybory komisji skrutacyjnej
 • wybory Przewodniczącego Oddziału na kadencję 2024-2028
 • wybory członków Zarządu
 • wybory członków Komisji Rewizyjnej
 • plan pracy na rok 2024
 • wnioski o odznaczenia dla zasłużonych członków Oddziału
 • wybory przedstawicieli Oddziału na Walne Zgromadzenie Delegatów PTG, które odbędzie się w Sosnowcu, w piątek 10 maja br.
 • sprawy bieżące i wolne wnioski

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium terenowym Nadwiślańskie skarby między Puławami a Powsinem organizowanym w dniach 8-9 czerwca 2024 r.

W programie: Powsin (Ogród Botaniczny PAN); Konstancin Jeziorna (park zdrojowy, zabytkowe wille); Czersk (średniowieczny zamek); Przyczółek Magnuszewski (Skansen Bojowy I Armii Wojska Polskiego); spływ kajakowy (rzeka Jeziorka lub Pilica); Browar Warka; późnoplejstoceńskie pole wydmowe i holoceńskie jeziorka Równiny Kozienickiej; Elektrownia Kozienice; ścieżka dydaktyczna Źródła Królewskie (Nadleśnictwa Kozienice); Góra Puławska (stanowisko paleolityczne).

Koszt 350, zł (dodatkowo za kajak 70, zł od osoby) w tym: ubezpieczenie NNW, transport, nocleg (Warka), wyżywienie (kawa/herbata, obiadokolacja przy ognisku, śniadanie, obiad), bilety wstępu.

Zapisy od dnia 27 lutego 2024 r. u kol. Beaty Zielińskiej (al. Kraśnicka 2d/102D, tel. 81 537-68-73) z wpłatą 100, zł (pozostała kwota do końca kwietnia). Pierwszeństwo w zapisach mają członkowie PTG z opłaconą składką.

Wyjazd w dniu 8 czerwca o godz. 6.30 z parkingu przy al. Kraśnickiej 2; powrót 9 czerwca około godz. 21.30.

Bardzo prosimy o wpłatę składek członkowskich na konto bankowe:

Bank Pekao S.A., 63 1240 5497 1111 0010 5713 0311.

Składka normalna – 50 zł; ulgowa (emerycka, studencka, rodzinna) – 25 zł.