Z ogromną przyjemnością informujemy, że 10 maja br., w trakcie Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które miało miejsce w Sosnowcu, dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS, został uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem Członkostwa Honorowego PTG. Wyróżnienie to stanowi uznanie dla jego wybitnych osiągnięć naukowych oraz nieocenionego wkładu w działalność Towarzystwa. Sylwetkę naukową Jana Rodzika i jego znaczące osiągnięcia w świecie nauki oraz zaangażowanie w prace Polskiego Towarzystwa Geograficznego przedstawił z głębokim szacunkiem dr hab. Marek Nowosad, prof. UMCS, pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień.

Więcej o odznaczeniach PTG