Serdecznie zapraszamy serdecznie na kolejne wydarzenie z cyklu cotygodniowych wykładów organizowanych przez Oddział Lubelski PTG. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek, 23 maja, o godzinie 17:15, w Auli Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (Al. Kraśnicka 2D w Lublinie, I piętro). Tym razem naszym Gościem będzie Przemysław Mroczek, który zaprezentuje odczyt pt. „Nadwiślańskie skarby między Puławami a Powsinem”, będący wprowadzeniem do sesji terenowej (8-9 czerwca br.).

W trakcie odczytu, Prelegent przedstawi program seminarium naukowego oraz najważniejsze punkty na trasie zlokalizowanej na lewym brzegu Wisły, między Górą Puławską a Powsinem. W programie przewidziano wizyty w takich miejscach jak ścieżka dydaktyczna Źródła Królewskie w Puszczy Kozienickiej, Elektrownia Kozienice, późnoplejstoceńskie pole wydmowe i holoceńskie jeziorka Równiny Kozienickiej, Browar Warka, spływ kajakowy rzeką Pilicą, Skansen Bojowy I Armii Wojska Polskiego na Przyczółku Magnuszewskim, średniowieczny zamek w Czersku, park zdrojowy i zabytkowe wille w Konstancinie Jeziornie oraz Ogród Botaniczny PAN w Powsinie.

Serdecznie zapraszamy na fascynującą podróż po nadwiślańskich skarbach!

Przemysław Mroczek – doktor habilitowany, pracownik naukowo-dydaktyczny, zatrudniony w UMCS na stanowisku profesora. Pasjonat geografii z bogatymi zainteresowaniami i wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Jego zainteresowania naukowe obejmują paleogeografię czwartorzędu, szczególnie analizy lessów i gleb kopalnych. Dodatkowo, pasjonuje się historią i uwarunkowaniami przyrodniczymi Lublina, astroturystyką, e-learningiem w edukacji przyrodniczej, ergonomią pracy, ochroną własności intelektualnej oraz otwartością w nauce i dydaktyce. Łączy działalność naukową z dydaktyką, inspirując kolejne pokolenia studentów do odkrywania tajemnic przyrody i nauki. Jest aktywnym wikipedystą, współautorem ponad 100 haseł z zakresu swoich zainteresowań naukowych w polskiej i angielskiej wersji Wikipedii. W kadencji 2024-2028 w pełni funkcję wiceprzewodniczącego Oddziału Lubelskiego PTG.

[Obraz wygenerowany przez DALL·E, model sztucznej inteligencji stworzony przez OpenAI]