W najbliższy czwartek, 23 listopada 2023 r. o godz. 17.15, zapraszamy na odczyt zorganizowany w ramach cotygodniowych wykładów przygotowanych przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Naszym gościem będzie dr Piotr Bartmiński, który wygłosi wykład pt. „Gleby płowe w nowej klasyfikacji gleb Polski”. Prelekcja odbędzie się na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS wyjątkowo w sali 202D (drugie piętro). Spotkanie poprowadzi dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS.

Współorganizatorem spotkania jest Polskie Towarzystwo Gleboznawcze.

Zapraszamy, wstęp wolny!

O odczycie – w roku 2019 opublikowane zostało najnowsze wydanie Systematyki Gleb Polski. W wystąpieniu w krótkim zarysie scharakteryzowane zostaną dotychczasowe opracowania klasyfikacyjne, a bardziej szczegółowo opisane będą obecnie obowiązujące zasady określania typologii gleb. Przedstawiona zostanie również współczesna pozycja systematyczna gleby płowej – wybranej Glebą Roku 2023.

Piotr Bartmiński – gleboznawca, doktor nauk o Ziemi. Przewodniczący Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Klasyfikatorów Gruntów.