Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Lasów Janowskich na mapach”, który zaplanowany jest na czwartek (25.04.2024) około godz. 18:20 bezpośrednio po prelekcji mgr inż. Bartłomieja Kosiarskiego „Osobliwości przyrodnicze Lasów Janowskich” (więcej informacji).

Wystawa została zorganizowana w pomieszczeniach Biblioteki Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, przy al. Kraśnickiej 2d.

Wystawa poświęcona dziedzictwu przyrodniczemu i kulturowemu Lasów Janowskich prezentuje różnorodne mapy, które zostały starannie dobrane, by podkreślić aspekty naturalne i kulturowe regionu. Ponad 30 reprodukcji map z różnych źródeł, w tym Archiwum Państwowego w Lublinie i Zamościu, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, oraz portali Mapster i Mapire, zostało wyeksponowanych w porządku chronologicznym. Mapy te, w różnych skalach — od geodezyjnych po przeglądowe — ilustrują zarówno geografię, jak i tematykę specjalistyczną regionu.

Kryterium wyboru eksponatów stanowiła ich bogata treść przyrodnicza i kulturowa oraz jakość kartograficzna. Wystawa ta stanowi kartograficzną podróż przez bogactwo Lasów Janowskich, zachęcając do bezpośredniego poznania tego unikalnego regionu oraz jego gościnnych mieszkańców.

Autorami wystawy są: Paweł Cebrykow, Wioletta Kałamucka i Krzysztof Kałamucki z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS.