Członkostwo w PTG

Bardzo prosimy o wpłatę składek członkowskich:

a) na konto bankowe Bank Pekao S.A., 63 1240 5497 1111 0010 5713 0311

b) u Skarbnika bezpośrednio przed odczytem

Składka normalna – 50 zł; ulgowa (emerycka, studencka, rodzinna) – 25 zł